Leo_Tessa.lv_128


Leo (GIC Northalla Viking Bronze), 4,5 vuotta